เลือกหน้าหลักที่ต้องการ

 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
หลักสูตร โปรแกรมวิชา
สื่อการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน ฯ
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ ฯ
เว็บบอร์ด
Site-Map
 

 

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ

 

1. TI92-Plus
 

Bring the power of a computer lab to your mathematics classroom. With built-in geometry software, and a powerful math engine, the TI-92 Plus is useful in all high school and college math classes.

IEnhanced with Flash technology, this handheld technology gives you the flexibility to add calculator software applications and additional functionality beyond math and science, providing long-term value.

Key features for math and science:
 • Calculator Software Applications (APPS) and Electronic Upgradability
 • Pretty Print
 • Over 500K of Memory
 • Symbolic Manipulation
 • Differential Equations
 • Linear Algebra
 • Split Screen Mode
 • 3-D Rotation and Contour Plots
 • Units of Measure
 • Systems of Equations
 • Programming
 • Catalog of built-in functions
 • Compatibility
 • Input/Output Port

 

2. TI-83
 

The TI-83 Plus is an easy-to-use graphing calculator for math and science. Graph and compare functions, as well as data plotting and analysis. The TI-83 Plus is enhanced is programmable, upgradeable, and comes with FLASH? ROM memory that allows you to store Calculator Software Applications (Apps).

Key features:
• Graph and Compare Functions
• Data Plotting and Analysis
• Upgradable Operating System and Software
• Financial and Statistical Features
• Programming Capabilities

 

 
 
 
ที่อยู่ 
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
ปรับปรุงเมื่อ 
คำแนะนำ 
 
 

   สาขาวิชาคณิตศาตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 1304 (อาคาร 1 ชั้น 3)
   364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0 2849 7181 Fax. 0 2849 7183
   overoner
   July 9, 2007
   จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium